Home > Voor ouders > Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid

Beslissen om mee te doen met onderzoek

Een twaalfjarige kan in veel gevallen goed meebeslissen over onderzoeksdeelname, en wordt als wilsbekwaam gezien. Kinderen vanaf 12 jaar mogen daarom meebeslissen of ze wel of niet mee willen doen met wetenschappelijk onderzoek.

Soms twijfelen kinderartsen en onderzoekers of het kind in staat is om mee te beslissen over onderzoek. Voor veel onderzoekers en kinderartsen is het niet duidelijk hoe ze precies de wilsbekwaamheid van kinderen moeten beoordelen.

Interview

informed consent formulierWe hebben daarom een interview ontwikkeld dat helpt om dit op een gestructureerde wijze te doen. Dit interview heet de Mac Arthur Competence Assessment Tool for Clinical Research. Voor kinderen bij wie getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid voor deze beslissing, kan een kinderarts of onderzoeker het interview gebruiken om dit te beoordelen.

Uit onderzoek naar dit interview bleek dat kinderen vanaf 11 jaar over het algemeen goed in staat waren om mee te beslissen over deelname aan onderzoek, en kinderen onder de 9 1/2 jaar waren dat meestal niet. De leeftijdsgrens in de Nederlandse wet, waarbij kinderen vanaf 12 jaar meebeslissen over onderzoeksdeelname, komt hier behoorlijk mee overeen. Intelligentie bleek een belangrijke rol te spelen bij wilsbekwaamheid.

Naar het interview en de handleiding