Home > Voor ouders > Ervaringen van kinderen

Ervaringen van kinderen

ervaringen van kinderenHoe ervaren kinderen wetenschappelijk onderzoek? 

Onderaan deze pagina staat informatie over hoe kinderen verschillende soorten onderzoek ervaren. Elk kind is natuurlijk anders, dus uw kind kan het onderzoek anders ervaren. Toch geeft het een algemeen beeld over hoe belastend bepaalde onderzoeken zijn.

Wat vindt uw kind van onderzoek?

Voor artsen en onderzoekers, maar ook voor andere kinderen is het nuttig om te weten hoe kinderen het vinden om mee te doen met onderzoek.

Doet uw kind mee aan een onderzoek? Dan zou het ons enorm helpen wanneer uw kind een korte vragenlijst daarom invult direct na het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer twee minuten. U kunt dit samen met uw kind invullen; het is wel belangrijk dat u uw kind niet stuurt bij het invullen van de antwoorden.

Naar de vragenlijst

Allergietest

Wat vinden kinderen van een allergietest?

De meeste kinderen vinden het niet erg om een allergietest te krijgen. Ongeveer een kwart van de kinderen zegt dat ze zenuwachtig zijn van tevoren, omdat ze niet zo goed weten wat er gaat gebeuren of omdat ze het spannend vinden wat er uit de allergietest komt. Bijna een derde van de kinderen vindt de allergietest een beetje pijn doen; dat komt vooral door de druppeltjes die bij het kind op de arm worden gebracht of wanneer het kind ergens allergisch voor is en een klein bultje op de arm krijgt.

Bloedprikken

Wat vinden kinderen van bloedprikken?

Kinderen reageren heel verschillend op bloedprikken. Twee derde van de kinderen vindt dat bloedprikken een klein beetje pijnlijk is en de helft van de kinderen vindt het een klein beetje vervelend. Er zijn ook kinderen die het heel vervelend vinden, maar gelukkig zijn dat er niet veel. De meeste kinderen zijn best zenuwachtig voordat er bloed wordt afgenomen.

Echo

Wat vinden kinderen van een echo?

De meeste kinderen vinden een echo niet zo erg. Omdat je een tijdje stil moet liggen, geeft de helft van de kinderen aan dat ze de echo saai vinden. Verder is een derde van de kinderen best zenuwachtig van tevoren.

Longfunctietest

Wat vinden kinderen van een longfunctietest?

De meest kinderen vinden een longfunctietest (ook wel longmeting genoemd) niet zo erg om te doen. Een groot deel van de kinderen zegt wel dat het onderzoek vervelend is - vooral vanwege het mondstuk dat niet altijd lekker zit. Omdat een longmeting best lang kan duren, vinden veel kinderen het best saai en worden ze er moe van.

MRI-scan

Wat vinden kinderen van een MRI-scan?

De ervaringen van kinderen in een MRI-scan zijn heel verschillend. Meer dan de helft van de kinderen vindt het van tevoren best spannend, omdat het een groot apparaat is dat veel lawaai maakt. Doordat de MRI-scan best lang duurt, vindt de helft van de kinderen het een beetje saai of wordt er moe van. De meeste kinderen vinden een MRI-scan niet pijnlijk.

Wangslijmvliestest

Wat vinden kinderen van een wangslijmvliestest?

Bijna alle kinderen vinden een wangslijmvliestest niet erg om te krijgen. Geen van de kinderen zegt dat het pijn doet. De test kan soms wel een klein beetje vervelend zijn: kinderen zeggen vooral dat het een saaie test is.

Positieve ervaringen

Uit interviews met kinderen weten we dat veel kinderen het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek positief ervaren. De meeste genoemde positieve ervaringen waren het leren over jezelf, het ziekenhuis en het doen van wetenschappelijk onderzoek: bijvoorbeeld hoeveel lucht er eigenlijk in je longen past en hoe je een experiment uitvoert. Daarnaast ervaren kinderen het als positief om andere kinderen te helpen en hebben ze er plezier in. Veel kinderen met een ziekte noemden ook dat zij het belangrijk vinden dat ze door deelname aan onderzoek misschien in de toekomst betere medicijnen en behandelingen hebben voor hun aandoening.