Home > Voor kinderen > Jouw rechten

Jouw rechten

Jouw keuze

Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek is nooit verplicht. Je mag dus nee zeggen.
Wie beslist er precies over wel of niet meedoen? Dat hangt er vanaf hoe oud je bent.

Ben je jonger dan 12 jaar?
Dan gaan je ouders/verzorgers kiezen. Maar jij mag ook jouw mening geven natuurlijk. Als je niet wilt, hoef je niet mee te doen.

Ben je 12-16 jaar oud? 
Dan beslis je samen met je ouders/verzorgers. Je krijgt je eigen informatie over het onderzoek. Misschien denk je er anders over dan je ouders. Hoe dan ook: als je niet wilt meedoen, hoef je niet mee te doen.

Ben je ouder dan 16?
Dan beslis je zelf of je wel of niet wil meedoen. Natuurlijk kun je dit met je ouders/verzorgers overleggen. Of misschien vind je het prettig om het met een leeftijdsgenoot te overleggen.

                                    toestemmingsformulier

Informatie

Je hebt het recht om begrijpelijke informatie over het onderzoek te krijgen. Ben je ouder dan 12 jaar, dan krijg je een informatiebrief waarin alles over het onderzoek wordt uitgelegd. Ben je jonger dan 12 jaar, dan krijg je vaak ook een brief, maar die is wat minder uitgebreid. 

Kinderen vanaf 12 jaar moeten een informatiebrief krijgen met informatie over het onderzoek die zij goed kunnen begrijpen. We hebben een strip ontwikkeld speciaal voor kinderen met informatie over wat wetenschappelijk onderzoek is. dokter

Vragen stellen

Je hebt het recht om vragen te stellen als je iets niet begrijpt. Misschien wil je nog meer weten voordat je beslist. Of misschien begrijp je iets niet of vind je iets spannend klinken. Dan mag je dat altijd vragen aan de onderzoeker of de dokter. Je kunt het ook met je ouders bespreken, of het samen gaan vragen. Tip: schrijf je vragen thuis alvast op, zo vergeet je ze niet te stellen wanneer je de dokter of onderzoeker spreekt.

Bescherming

Je hebt recht op bescherming tegen risico's en vervelende dingen in wetenschappelijk onderzoek. Daarom is er een commissie die dat controleert. Dit heet een 'ethische commissie'. Pas wanneer deze commissie zegt dat het onderzoek in orde is, mag het gedaan worden.

toetsingscommissie

Toch zijn er soms risico's of vervelende dingen in een onderzoek. Soms is dat de enige manier om nieuwe dingen te leren. Bijvoorbeeld, als we meer willen weten over bloed, moeten we bloed prikken. Onderzoekers proberen het zo min mogelijk vervelend te maken. Maar als jij het heel naar vindt, dan mag je dat altijd zeggen.

Jouw mening

Kinderen en jongeren hebben het recht om hun mening te geven over wat er met hen gebeurt. Als je meedoet aan onderzoek, mag je altijd tegen de onderzoeker of dokter zeggen wat je ervan vindt. En je mag het zeggen als je denkt dat het beter kan. Misschien verveel je je bijvoorbeeld als iets lang duurt, en wil je graag een filmpje kijken. 

Stoppen met het onderzoek

Je bent niet verplicht om mee te doen met onderzoek. Maar ook als je wel meedoet, mag je nog stoppen. Je kunt dan tegen de onderzoeker zeggen dat je wilt stoppen. Je hoeft niet uit te leggen waarom. Soms kun je niet meteen stoppen, bijvoorbeeld als je een medicijn neemt. Dan kan het zijn dat je er langzaam mee moet stoppen. De onderzoeker zal dat van tevoren met jou overleggen.

Meer weten?

Wil je meer weten over jouw rechten in de zorg? Op de website "Ja dokter, nee dokter" kan je daar informatie over vinden.

Naar de website "Ja Dokter Nee Dokter"