Klinisch onderzoek

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarom wordt er onderzoek gedaan?

Onderzoek wordt om meerdere redenen gedaan. Dit kan heel gericht zijn om bijvoorbeeld antwoord te krijgen wat de oorzaak is van een bepaalde ziekte, maar ook of een vragenlijst zinvol is om te laten invullen. De zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen begint over het algemeen met basisonderzoek in laboratoria. Onderzoekers proberen daar te ontdekken waarom en hoe een bepaalde ziekte ontstaat. Slagen zij daarin, dan is de volgende stap om een passende behandeling met medicijnen te ontwikkelen. Wat ontwikkeld is in het laboratorium moet zijn werking immers nog bewijzen in het lichaam. Dat gebeurt in klinisch onderzoek; proefondervindelijk onderzoek in de kliniek (de ziekenhuisomgeving). Andere namen die hiervoor gebruikt worden zijn: onderzoek, klinische trial en klinische studie.

 

Website: Websteen