Home > Over deze website

Over deze website

Deze website is een gezamenlijke initiatief van de onderzoeksgroep Kind in Onderzoek, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en de Stichting Kind&Ziekenhuis.

Om ervoor te zorgen dat onderzoek zo goed mogelijk aansluit bij het perspectief van kinderen en hun ouders, hebben we deze website ontwikkeld voor onderzoekers en ethische commissies die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek met kinderen. Er is een speciale website voor kinderen en ouders.

Informatie 

  • Ervaringen (met name de belasting) van kinderen die meedoen met wetenschappelijk onderzoek en hoe belasting verminderd kan worden.
  • Hoe kunt u kinderen actiever bij onderzoek betrekken.

Tools

  • Formats voor informed consent formulieren voor kinderen en ouders, die samen met hen zijn opgesteld.
  • Besliswijzer om gezamenlijke beslissingen met kinderen te maken over deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Vragenlijst om te meten welke belasting kinderen ervaren bij bepaalde onderzoekshandelingen (DISCO-vragenlijst).
  • Tool voor het beoordelen van wilsbekwaamheid van kinderen (MacArthur Competence Assessment Tool).

De website is mede mogelijk gemaakt door ZonMw, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Stichting Dioraphte.