Home > Informatie en tools > Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie en links

Op deze pagina vindt u belangrijke wet- en regelgeving voor kinderen in wetenschappelijk onderzoek, een aantal essentiële stukken rondom kinderparticipatie en netwerken voor kindergeneeskundig onderzoek in Europa. Ook vindt uliteratuur vanuit onze onderzoeksprojecten op het gebied van ethische, psychologische en juridische aspecten van wetenschappelijk onderzoek bij kinderen.

Wet- en regelgeving

Nationaal

Internationaal

Overige nuttige informatie

Nederlandse organisaties betrokken bij kinderen en wetenschappelijk onderzoek
Nederlandse en Europese netwerken voor wetenschappelijk onderzoek met kinderen
 • Biomedinvo4all 
  Biomedinvo4all geeft informatie voor patiënten en deelnemers over verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek.
 • Conect For Children (C4C)
  C4C is een publiek-private samenwerking tussen onderzoekers, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie om de infrastructuur voor geneesmiddelenonderzoek voor kinderen in Europa te verbeteren.
 • PedMed – Better Medicine For Children
  PedMed-NL is de Nederlandse tak van Conect For Children. 
 • Paediatric Clinical Research (PedCRIN) 
  PedCRIN is een Europees netwerk om de infrastructuur voor geneesmiddelenonderzoek voor kinderen in Europa te verbeteren.
ZonMw Programma Priority Medicines Kinderen

ZonMw Programma Priority Medicines Kinderen

Eind 2008 is het ZonMw programmavoorstel Priority Medicines voor Kinderen goedgekeurd en heeft het ministerie van VWS financiële middelen beschikbaar gesteld. Het programma richt zich op het stimuleren van onderzoek bij kinderen naar de werking van geregistreerde geneesmiddelen (al dan niet off label), om zo een meer evidence based gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te realiseren. Het programma beoogt de in Nederland aanwezige expertise op het gebied van kindergeneeskunde en farmacologisch onderzoek bijeen te brengen en te versterken.

Het programma maakt deel uit van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma, dat sinds 2012 bestaat.

Binnen dit programma is een subprogramma ingericht met ethische en juridische projecten bij (geneesmiddelen)onderzoek bij kinderen.

Wetenschappelijke literatuur: Belasting in onderzoek
Wetenschappelijke literatuur: Ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijke literatuur: Informed-consent
Wetenschappelijke literatuur: Kinderparticipatie

Kinderadviesraden

Veel academische en grotere ziekenhuizen hebben een Kinderadviesraad (KAR). De kinderadviesraad zorgt ervoor dat de rechten, wensen, ervaringen en behoeften van de kinderen in het ziekenhuis bewaakt en bekend gemaakt worden. De kinderadviesraad kan geraadpleegd worden om mee te denken over bijv. hoe een onderzoek meer kindvriendelijk gemaakt kan worden. In de volgende ziekenhuizen is een KAR aanwezig:

KAR Amalia kinderziekenhuis (Radboud UMC) - Nijmegen
KAR Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG) - Groningen
KAR Bravis ziekenhuis – Bergen op Zoom
KAR De Kinderkliniek – Almere
KAR Franciscus Gasthuis & Vlietland – Rotterdam
KAR Groene Hart Ziekenhuis - Gouda
KAR IJsselland ziekenhuis – Capelle aan den IJssel
KAR Isala – Zwolle
KAR Juliana Kinderziekenhuis (HagaZiekenhuis) – Den Haag
KAR Maasstad Ziekenhuis – Rotterdam
KAR Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie - Utrecht
KAR Rijndam – Rotterdam
KAR Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC) - Rotterdam
KAR Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) – Utrecht
KAR Willem-Alexander Kinderziekenhuis (LUMC) – Leiden
KAR Ziekenhuis Gelderse Vallei – Ede

Wetenschappelijke literatuur: Motivatie van kinderen voor deelname aan onderzoek
Wetenschappelijke literatuur: Risico's van wetenschappelijk onderzoek

Risks in a trial of an innovative treatment of Duchenne muscular dystrophy.
Bos W, Westra AE, Pinxten W et al. (Pediatrics, 2015)

Wetenschappelijke literatuur: Shared decision-making
Wetenschappelijke literatuur: Voordelen van onderzoek en positieve ervaringen
Wetenschappelijke literatuur: Verzet in onderzoek

To stop or not to stop: dissent and undue burden as reasons to stop participation in paediatric research.
Bos W, Westra A, de Beaufort I et al. (Journal of Medical Ethics, 2016)

Wetenschappelijke literatuur: Wilsbekwaamheid