Home > Informatie en tools

Informatie en tools voor professionals

Om kinderen toegang te geven tot goede, evidence-based medische zorg, is het noodzakelijk om wetenschappelijk onderzoek bij kinderen te verrichten. Hierdoor kan bijvoorbeeld vastgesteld worden wat de juiste dosering is van een medicijn voor een bepaalde groep kinderen. Wetenschappelijk onderzoek met kinderen is hard nodig: er wordt geschat dat tussen de 20 en 65% van de kinderen medicijnen slikt die niet getest zijn voor hen. Dit brengt onnodige risico’s met zich mee, vanwege bijvoorbeeld over- of onderdosering.

 

Gesprek kind, moeder en artsEen goed geïnformeerde keuze

Het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo kan het lastig zijn om kinderen en ouders op een goede en integere manier te betrekken. Toch is het erg belangrijk om dit te doen. Door kinderen en hun ouders goed te informeren en betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, kan het onderzoek namelijk beter op hun wensen en belevingswereld worden aangepast. Ook kunnen ze op deze manier een goed geïnformeerde beslissing maken om al dan niet mee te doen met onderzoek.

Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)

In Nederland zijn in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) de regels voor klinisch onderzoek vastgelegd. Er zijn daarin speciale regels opgenomen voor onderzoek bij minderjarigen. Deze regels zijn van belang bij het opzetten, uitvoeren en beoordelen van onderzoek met kinderen en jongeren.

Gesprek over informed consentPraktische informatie

Op de website vindt u praktische informatie over de regels rondom onderzoek met minderjarigen, de ervaringen van kinderen die meedoen met wetenschappelijk onderzoek en hoe u kinderen actiever bij onderzoek kunt betrekken. Ook bieden we verschillende instrumenten om u te helpen uw onderzoek beter te laten aansluiten bij de beleving van kinderen.