Home > Informatie en tools > Wilsbekwaamheid

informed consent formulierWilsbekwaamheid

Dat een twaalfjarige goed kan meebeslissen over onderzoeksdeelname, blijkt uit onderzoek naar wilsbekwaamheid bij kinderen. Omdat voor veel onderzoekers en clinici onbekend is hoe ze precies de wilsbekwaamheid van patiënten moeten beoordelen, is een interview onderzocht dat helpt om dit op een gestructureerde wijze te doen. Dit interview, de Mac Arthur Competence Assessment Tool for Clinical Research, is goed te gebruiken bij kinderen.


Uit onderzoek naar dit interview bleek dat kinderen vanaf 11 jaar over het algemeen goed in staat waren om mee te beslissen over deelname aan onderzoek, en kinderen onder de 9,5 jaar waren dat meestal niet. De leeftijdsgrens in de Nederlandse wet, waarbij kinderen vanaf 12 jaar meebeslissen over onderzoeksdeelname, komt hier behoorlijk mee overeen. Intelligentie bleek een belangrijke rol te spelen bij wilsbekwaamheid.

Voor kinderen bij wie getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid voor deze beslissing, kan het interview gebruikt worden bij de beoordeling. Het interview en de handleiding zijn beschikbaar via het boek 'Wilsbekwaamheid in de medische praktijk' van uitgeverij De Tijdstroom.  

Bestel boek 'Wilsbekwaamheid in de medische praktijk'

Ook wordt een training voor professionals in het beoordelen van wilsbekwaamheid aangeboden.

Naar training wilsbekwaamheid beoordelen