Voor ouders

Klik hier om deze pagina af te drukken

Tips en ideeën van ouders wiens kind deel nam aan een klinisch onderzoek

Hieronder staan enkele ideeën en tips uit ervaring van ouders en kinderen die nuttig kunnen zijn voor ouders en kinderen wanneer zij overwegen mee te doen aan onderzoek. We willen benadrukken dat elk geval uniek is en dat de beslissingen moeten worden gemaakt op basis van de persoonlijke situatie en in overleg met de behandelend arts.

 • 

Deelname aan onderzoek naar behandelingen betekent onzekerheid. Er is immers weinig bekend over:
  • Het effect van de behandeling. Is het beter, evengoed of slechter dan de 'standaard' behandeling? Als er geen behandeling bestaat is er uiteraard de hoop dat uw kind er beter van wordt. Dit hoeft echter niet zo te zijn. 
  • De optimale doses
  • De gevolgen op de lange termijn
 • U moet goed geïnformeerd zijn door een "informed consent" formulier en dit moet worden besproken met de behandelend arts en soms ook met de 'onderzoeksarts'. 
 • U heeft tijd nodig om een ​​beslissing te

 nemen, ook al is die tijd er soms niet, denk aan onderzoek in acute situaties. 
 • Kunt u terecht in het ziekenhuis voor psychosociale ondersteuning? Uw kind is immers ziek en dan komt er een hoop op u af. 
 • Zijn reiskosten en andere uitgaven gedekt? • Niet deelnemen betekent een teleurstelling, maar ook zekerheid. Het is uw keuze of uw kind aan onderzoek deelneemt of niet. Er bestaat niet zoiets als de juiste keuze, uw gevoel moet hierin leidend zijn!


 • Deelname kan grote gevolgen hebben voor uw gezins- en sociale leven. Vraag goed naar de tijdsinvesteringen en de verwachte bijwerkingen.
 • Wanneer een onderzoek een grote impact heeft op het gezin, vergeet dan niet hen er goed bij te betrekken. Uiteraard neemt u de beslissing samen met uw partner en het kind waar het om gaat, maar betrek ook de andere kinderen hierbij. Leg uit waarom jullie deze beslissing (niet) nemen. 
 • Blijf achter uw gevoel staan, ook als mensen in uw omgeving er anders over denken. Het gaat om uw kind!

Specifiek voor geneesmiddelonderzoek:

 • Vraag op voorhand wat er zal gebeuren wanneer het onderzoek wordt beëindigd of opgeschort. Wat  gebeurt er tussen beëindiging van het onderzoek en het op de markt brengen. Krijgt u kind in de tussentijd het  geneesmiddel?

 • Het effect van het geneesmiddel hangt sterk af van hoe ver de ziekte is gevorderd. Over het algemeen geldt hoe eerder hoe beter. Een paar weken verschil kan een groot verschil in de resultaten.

 • Het effect kan ook sterk afhankelijk zijn van de dosering die wordt gegeven. Informeer van tevoren met welke doses wordt gestart, wat de maximale doses is die ze kunnen geven en wanneer zal worden besloten om de doses aan te passen.


Ten slotte:
Voor de zorg aan zieke kinderen geldt altijd: denk ook aan jezelf. Onderneem iets met je partner, je niet-zieke kinderen en vraag hulp daar waar het kan!

Website: Websteen