Voor ouders

Klik hier om deze pagina af te drukken

Welke informatie moet ik krijgen voor en tijdens klinisch onderzoek?Eigenlijk heeft u een heleboel informatie nodig. U wilt in eerste instantie natuurlijk weten wat het onderzoek precies inhoudt, hoeveel tijd kost het u, zijn er mogelijke nadelen? Wegen de mogelijke voordelen van een onderzoek op tegen de mogelijke nadelen?

Het is van belang om te kijken naar het type onderzoek, in het geval dat men vooral gegevens wilt verzamelen van uw kind kost het u vooral tijd, bijvoorbeeld voor reizen, maar ook voor het invullen van vragenlijsten (invasief onderzoek uitgezonderd). Het kan u mogelijk een hoop informatie geven over uw kind (bijvoorbeeld in geval van een ontwikkelingsonderzoek als onderdeel van de studie).
Let u op:

 • Welke onderzoeken/testen zijn precies nodig en wat houden deze in? 
 • Wat is invloed van de studie op de normale behandeling/controle?
 • Recht om te stoppen zonder verdere vermelding van reden
 • Informatie over de nazorg en die uit het onderzoek


In het geval van onderzoek naar een geneesmiddel, is het van belang om de mogelijke complicaties te kennen, te weten of er eerdere studies zijn gedaan en wat de resultaten daarvan zijn, en natuurlijk wat het geneesmiddel bij uw kind beoogt te gaan doen.
Let u op:

 • Informatie over het onderzoek
 • Welke onderzoeken/testen zijn precies nodig en wat houden deze in?
 • Om welk geneesmiddel gaat het precies en is dit een nieuw geneesmiddel of bestaat het al langer (voor een andere ziekte of doelgroep (ouderen bijvoorbeeld)?
 • Komt dit in plaats van de huidige behandeling? 
 • Bestaat er ook een kans dat mijn kind met een placebo (nepgeneesmiddel) in de studie komt?
 • Hoe word ik op de hoogte gehouden van de resultaten tijdens het lopende onderzoek die voor mij belangrijk zijn, bijvoorbeeld ernstige, ongewenste bijwerkingen die het stopzetten van het onderzoek nodig maken?
 • Het recht om tijdens het lopende onderzoek van verdere deelname af te zien; de reden hoeft u hiervoor niet te vermelden.

 • Informatie over de nazorg en nacontrole.
 • 
Moet er een logboek bijhouden worden en vragenformulieren ingevuld over de gezondheid van mijn kind.

   

Website: Websteen