Links

Klik hier om deze pagina af te drukken

www.biomedinvo4all.com
Europese site (in het Engels) met brede informatie over (geneesmiddel)onderzoek.

Link naar glossary
Glossary van EGAN in meerdere talen over onderzoek in het algemeen.

www.kindenziekenhuis.nl
Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind en Ziekenhuis & Kind en Zorg.

www.vsop.nl
Website van de Verenigde Ouder- en Patiëntenorganisaties. De VSOP is actief voor zeldzame en genetische aandoeningen. 

www.jadokterneedokter.nl
Nederlandse site voor kinderen met informatie over wettelijke aspecten van behandelingen (en onderzoek). 

www.cbg.nl
Website van het CBG over geneesmiddelen in zijn algemeenheid, met links naar geneesmiddelen voor kinderen en ook naar onderzoek naar geneesmiddelen.

www.nhlbi.nih.gov
Website van de NIH (Amerikaans Gezondheidsinstituut) met informatie over betrokkenheid van kinderen in klinisch onderzoek. 
 

 

 

Website: Websteen