Klinisch onderzoek

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarom meedoen aan onderzoek?

Waarom is het belangrijk mee te doen aan klinisch onderzoek? Om antwoord te krijgen welk geneesmiddel het meest effectief is, welk onderzoek beter is (bijvoorbeeld een foto of bloedonderzoek), of een vragenlijst goed inzicht geeft in de problemen, enzovoorts, moet dit onderzocht worden. Op deze manier hopen we steeds meer inzicht te krijgen in een ziekteproces, hoe de diagnose snel te stellen is en hoe deze ziekte te behandelen is. Dit is een proces wat voortdurend doorgaat, daar we lang nog niet alles weten.
Samengevat draagt klinisch onderzoek ertoe bij dat:

  • er meer inzicht is over het ontstaan en verloop van een ziekte,
  • patiënten sneller toegang krijgen tot mogelijk betere behandelmethoden,
  • duidelijk wordt dat een bepaalde behandeling die veelbelovend leek niet effectief of overbodig is; patiënten worden dan niet meer onnodig belast met de behandeling,
  • er een nieuwe behandelstandaard kan worden vastgesteld.


Een voorbeeld: Wat betekent het eigenlijk om te leven met een bepaalde aandoening? Loopt de ontwikkeling van kinderen met deze aandoening wel gelijk aan die van leeftijdsgenootjes zonder deze aandoening? Om op deze vragen antwoord te krijgen, neemt een groep patiënten deel aan onderzoek. Hierbij worden ze gevolgd in de tijd en wordt van deze kinderen een ontwikkelingsonderzoek gedaan en vullen ouders meerdere vragenlijsten in.


Nog een voorbeeld: Studies met kankercellen op een kweekplaat, in een testbuis of in muizen komen niet altijd overeen met wat er in werkelijkheid gebeurt met kankerpatiënten. Deelname aan onderzoek is de enige manier om meer kennis te krijgen en om de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.
 

Website: Websteen