Klinisch onderzoek

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarin verschilt een klinisch onderzoek van een 'gewone' behandeling?

Als u deelneemt aan een klinisch onderzoek wordt er meer onderzoek gedaan en bezoekt u mogelijk vaker de behandelend specialist dan wanneer u niet deelneemt aan onderzoek. Onderzoek vindt vaker dan 'gewone' behandelingen in een gespecialiseerd kankercentrum of een universitair (academisch) ziekenhuis plaats. Toch bestaat er ook in algemene ziekenhuizen de mogelijkheid om mee te doen aan klinisch onderzoek. Als u aan een onderzoek  meedoet, wordt u uitgebreider geïnformeerd dan bij een 'gewone' behandeling gebruikelijk is. Een ander verschil is dat u expliciet toestemming moet geven om aan het onderzoek mee te doen. U volgt in geval van geneesmiddelonderzoek een behandelschema dat uw specialist voorschrijft op basis van het onderzoeksprotocol. Over dit schema krijgt u heldere en eerlijke informatie. Als u deze informatie als begrijpelijk en voldoende beschouwt, en mee wilt doen, dan tekent u voor deelname. Dit heet 'informed consent'. Bij deelname aan klinisch onderzoek kan het zijn dat uw behandelteam uitgebreider is dan bij een 'gewone' behandeling. Artsen, verpleegkundigen, sociaal-maatschappelijk werkenden en andere professionals in de gezondheidszorg kunnen deel uit maken van dat behandelteam.  Zij zullen het onderzoek nauwgezet volgen.
 

Website: Websteen