Klinisch onderzoek

Klik hier om deze pagina af te drukken

Onderzoek naar geneesmiddelen

Vooral onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen blijft bij kinderen achter. Bijna alle geneesmiddelen worden eerst onderzocht bij een populatie volwassen mannen en daarna goed gekeurd voor onderzoek bij patiënten. Daarna wordt het middel getest bij volwassen patiënten. In Nederland wordt een onderzoek zelden goed gekeurd voor patiënten op de kinderleeftijd. Zodoende wordt voor zieke kinderen vaak medicatie gebruikt die niet op hen getest is en wordt de dosering geschat op basis van hun gewicht. Dit heet off-label gebruik en dit is voor ongeveer 50% van de in Europa geregistreerde medicijnen het geval. Kinderen zijn echter geen kleine volwassen, hun stofwisseling is anders evenals hun verhouding lengte-gewicht. Hierdoor kan het voorkomen dat een medicijn ineffectief is bij kinderen of zelfs onveilig. Dit tekent het belang van klinisch onderzoek bij kinderen.
 

Website: Websteen