Home

Klik hier om deze pagina af te drukken

Kind en Onderzoek

Welkom op de website Kind en Onderzoek. Op deze website kunt u informatie vinden waarom het van belang is dat onderzoek bij kinderen wordt verricht, wat de regelgeving is op dit punt en wat de ethische en politieke aspecten zijn van diverse partijen. Daarnaast kunt u ook tips voor ouders vinden, voor deelname van uw kind aan onderzoek.

Er wordt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan in Nederland en Europa. Hieronder wordt al het onderzoek verstaan dat bijdraagt aan de kennis over ziekte en behandeling. Een groep patiënten kan bijvoorbeeld worden gevolgd over de tijd om het beloop van een ziekte in kaart te brengen. Of de veiligheid en werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel wordt bij een bepaalde groep patiënten onderzocht. Volwassenen worden vaak in medisch-wetenschappelijk onderzoek betrokken. Onderzoek bij kinderen blijft echter achter, waardoor er voor hen minder bewijs is voor de werkzaamheid en veiligheid van diagnostiek en behandelingen.

Deze website is een initiatief van de werkgroep Kind en Ziekte (samenwerking van o.a. de VSOP en Stichting Kind en Ziekenhuis). Veel zeldzame aandoeningen komen voor op kinderleeftijd en veroorzaken onherstelbare gezondheidsschade. Dat maakt medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen bij deze aandoeningen van cruciaal belang.

Website: Websteen