Beleid & Regelgeving

Klik hier om deze pagina af te drukken

Advies van de Commissie Doek (2009)

Al in 2009 adviseerde de Commissie Doek de Nederlandse overheid om de regels voor klinisch onderzoek bij kinderen te verruimen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de regels in Nederland strenger zijn dan in andere landen zoals Engeland, Frankrijk en België. Dit komt vooral doordat de WMO eist dat er bij niet-therapeutisch onderzoek slechts sprake mag zijn van verwaarloosbare risico's en minimale bezwaren. In andere landen dienen de risico's en bezwaren tot een minimum te worden beperkt en is er geen absolute grens van verwaarloosbaarheid.

De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Doek zijn:

  1. ga niet meer uit van 'nee, tenzij' maar van 'ja, mits';
  2. hanteer bij niet-therapeutisch onderzoek geen absolute grens aan risico's en bezwaren, maar stel dat deze zoveel mogelijk worden geminimaliseerd;
  3. houdt rekening met de omstandigheden van het kind en andere kinderen met dezelfde aandoening.

Het volledige rapport van de Commissie Doek is hier te lezen.

Aanpassing WMO

Ondanks de bevindingen van de Commissie Doek is de WMO anno 2015 nog niet verruimd. In september 2015 heeft de tweede kamer wel ingestemd met partiële verruiming van de wet. Dit voorstel moet nog worden goed gekeurd door de eerste kamer. 

 

Website: Websteen